۰ دیدگاه
|
۱ ماه پیش

ساعت خواب یک عمر طول می‌کشه درست شه ولی تنها یک روز برای بهم ریختنش کافیست!

۰ دیدگاه
|
۱ ماه پیش

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم

۰ دیدگاه
|
۵ ماه پیش

یکی از بیهوده‌ترین کارهای دنیا،
Reply کردن رو Voiceهای تلگرامه!

۰ دیدگاه
|
۶ ماه پیش

زیبایید، اما تو خالی
نمی‌شود برایتان مُرد ... !

Antoine de Saint-Exupéry

۰ دیدگاه
|
۷ ماه پیش

این ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاره …

۰ دیدگاه
|
۱ سال پیش

روحت شاد

۰ دیدگاه
|
۱ سال پیش

نیم عطری از گریبانش بدین روزم نشاند

آه اگر زان پیرهن بویی به‌ سامان بشنوم

۰ دیدگاه
|
۱ سال پیش

ON A SCALE OF 1 TO 10
YOU ARE A 9
I AM THE 1 YOU NEED

۰ دیدگاه
|
۱ سال پیش

‏آدم دیگه خجالت می کشه از آپدیت کردن تلگرام، مشتی تو دیگه خودت رو ثابت کردی، به خدا دیگه ما انتظاری نداریم ازت

گیگ‌آبادی

۰ دیدگاه
|
۱ سال پیش

For a brilliant man,
you can be such an idiot.

Sophie Turner - Time Freak (2018)