۰ دیدگاه
|
۳ سال پیش

ما معمولیا هروقت با یکی دردو دل میکنیم، یجوری رفتار میکنه که نیاز پیدا میکنیم با یکی دیگه راجع به رفتار این دردو دل کنیم! 😐

موژی

شروع گفتگوی جدید