۰ دیدگاه
|
۲ سال پیش

داستان آدمای دل شکسته خیلی کوتاست
میپرسی چی شده؟
میگن هیچی!

شروع گفتگوی جدید