۰ دیدگاه
|
۱۱ ماه پیش

اگر تمامی ما قدرت جادویی خواندن افکار یکدیگر را داشتیم، نخستین چیزی که در دنیا از بین می رفت عشق بود.

شروع گفتگوی جدید