۰ دیدگاه
|
۴ سال پیش

لطفا بگید سر قبرم بنویسند:

من بنده‌ی آن دمم که پیتزا گوید،
یک تکه دگر بخور و من نَتْوانم!

شروع گفتگوی جدید