۰ دیدگاه
|
۴ سال پیش

عادت

ساکنان دریا،
پس از مدتی
دیگر صدای امواج را
نمی‌شنوند،

چه تلخ است روایتِ غم‌بار عادت!

شروع گفتگوی جدید