۰ دیدگاه
|
۲ سال پیش

تو هم برا همه فرشته بودی،
ولی برا من، تهِ میرداماد

Sijal ft. Octave - 2 Saal

شروع گفتگوی جدید