۰ دیدگاه
|
۴ سال پیش

بعضی وقت ها همین که با بعضی‌ها
مثل قبل گرم نباشی بزرگترین انتقام است،
نیازی به فحش و دعوا نیست!

شروع گفتگوی جدید