۰ دیدگاه
|
۲ سال پیش

”سرم گرمه، سرم گرمه
از این معجون تو خالی
بگو این بار توقع تو چی از
جون من داری؟
مث عاشق شدن بودش
مث خواب طولانی
این حسی که هر بار دم صبح
تو به حال من دادی“

لیوان پنج ضلعی – نسیم

شروع گفتگوی جدید