آخرین دیدگاه‌ها
۰ دیدگاه
|
۵ سال پیش

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی

شروع گفتگوی جدید