۰ دیدگاه
|
۳ سال پیش

عاقل‌تر از آنیم که دیوانه نباشیم!

مهدی اخوان ثالث

شروع گفتگوی جدید