آخرین دیدگاه‌ها
۰ دیدگاه
|
۶ سال پیش

نظرم درباره فکر شما‌ :)


s = "wsremqpoimyxsmiplze"
t = str.maketrans("azxsiopqwerlm",
"knoutahwfkci ")
print(s.translate(t))

شروع گفتگوی جدید